1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Wszechmocny przywódca Węgrów

Autor artykułu: J. Třešňák

Data publikacji: 10.05.2010

Numer wydania: 20/2010

Artykuł opublikowany na stronach: 56-57

Czytaj artykuł on-line